ศปถ. เผยยอดเสียชีวิตทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่รวม5วันลดลงจากปี 60ถึง54ราย เกิดอุบัติเหตุลดลง70ครั้ง ผู้บาดเจ็บลดลง102คน เมื่อวันที่ 2 ม.ค.ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ศปถ.) ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

โดย นพ.โอภาส กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 ม.ค. 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 677 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 71 ราย ผู้บาดเจ็บ 696 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 47.27 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 26.00 โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 38 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ร้อยเอ็ดและกรุงเทพมหานคร 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 39 คน สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,056 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิตรวม 317 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 3,188 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 9 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 114 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ ศรีสะเกษ 13 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อุดรธานี 118 คน ทั้งนี้สำหรับยอดผู้ประสบภัยทางถนนรวม 5 วัน เมื่อปี 2560 มีเสียชีวิต 371 ราย ปี 61 รวมยอดเสียชีวิต 317 ราย ลดลง 54 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บ 3,290 คน ปีนี้ 3,188 คน ลดลง 102 คน และอุบัติเหตุ 3,126 ครั้ง ปีนี้ 3,056ครั้ง ลดลง 70 ครั้ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Copyright © 2015 Pixel Theme Studio. All rights reserved.